Ühiskonnaõpetus
kurjuse torn

Kümme aastat labaseid valesid ehk head Taasvõltsimise päeva!

Pole vist eriti keeruline reetureid üles leida? 10. koosseisu 1. katse 2006: https://www.riigikogu.ee/tegevus/tooulevaade/haaletused/haaletustulemused-kohalolekukontroll/30e02eb7-4fa1-391b-b5d9-5f72057f21b3 määratakse 11. koosseis 2007: http://vvk.ee/varasemad/r07/paev3.html korruptsiooni Hääletus 2008: https://www.riigikogu.ee/tegevus/tooulevaade/haaletused/haaletustulemused-kohalolekukontroll/04e256d2-63b5-4782-883d-45d22d3123aa ...