Komsomol
GaryTVcom, Our Daily Bread

Tibu-tibu, ära näita!

Liialt palju välja!? http://www.oraawel.ee/valimiste-ajaks-j6uab-funktsionäride-KESKmine-palk-1300-jevroni-v2lja?id=77611090 meenutaks vahest ka mõnda seltsimeest: https://en.wikipedia.org/wiki/Ephialtes_of_Trachis https://et.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kabin